Liczba odwiedzin strony: 119481 Osób na stronie: 2
 

Aurelia Chmura
Komornik w Wałbrzychu

 
Dziennik Ustaw 1999 Nr 88 poz. 994 - Kierowanie na badania lekarskie przeprowadzone w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 października 1999 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. (Dz. U. z dnia 29 października 1999 r.) Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Rozporządzenie określa warunki i tryb kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872). § 2.  1. Kierującemu pojazdem, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy, skierowanie na badanie lekarskie wydaje komendant powiatowy policji w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpił wypadek drogowy. 2. W skierowaniu, o którym mowa w ust. 1, określa się termin, w którym badanie powinno zostać wykonane, nie dłuższy niż 30 dni. 3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, wydawane jest na druku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 3.  1. Starosta może wydać skierowanie na badanie lekarskie, w trybie określonym w art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy, osobie posiadającej uprawnienie do kierowania pojazdem lub ubiegającej się o takie uprawnienie w przypadku otrzymania:   1)   wniosku od egzaminatora o stwierdzonych zastrzeżeniach co do stanu zdrowia osoby poddanej egzaminowi państwowemu,   2)   wniosku od organu kontroli ruchu drogowego o stwierdzonych, w trakcie wykonywania czynności służbowych,...
KRS 0000051675 - "BALTIC WIND POLSKA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"BALTIC WIND POLSKA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 14 70-200 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
852-234-33-87 812388576 0000051675
KRS 0000051674 - ZWIĄZEK ZAWODOWY INZYNIERÓW CUKROWNI"WERBKOWICE" S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZWIĄZEK ZAWODOWY INZYNIERÓW CUKROWNI"WERBKOWICE" S.A. ZWIĄZEK ZAWODOWY 2001-10-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PRZEMYSŁOWA 2 22-550 WERBKOWICE WERBKOWICE HRUBIESZOWSKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 951084673 0000051674
KRS 0000051673 - HSW - ZAKŁAD ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
HSW - ZAKŁAD ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 23 37-450 STALOWA WOLA STALOWA WOLA STALOWOWOLSKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(15) 813-47-27, (15) 843-46-53 (15) 843-42-69, (15) 843-49-28 zzn@hsw-znn.com.pl http://www.hsw-zzn.com.pl
NIP: REGON: KRS:
865-100-82-77 830234505 0000051673
KRS 0000051672 - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-SZCZECIN" S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-SZCZECIN" S.A. S.A. 2001-10-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZIEMOWITA 10 71-717 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(1) 480-22-00 (1) 428-27-22 (b/d) http://www.cefarm-szczecin.com.pl
NIP: REGON: KRS:
851-105-04-11 810790392 0000051672
KRS 0000051671 - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KONTAFIN" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KONTAFIN" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SOKOŁOWSKA 37/41 08-110 SIEDLCE M. SIEDLCE M. SIEDLCE MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(25) 644-55-35, (25) 640-70-92 (25) 644-55-35 biuro@kontafin.com.pl (b/d)
NIP: REGON: KRS:
821-100-31-81 710313057 0000051671
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Wałbrzych HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Aurelia Chmura Komornik w Wałbrzychu
adwokat dolnośląskieradca prawny dolnośląskienotariusz dolnośląskiesyndyk dolnośląskiekancelaria prawna dolnośląskiedoradztwo prawne dolnośląskieprawnikReklama